Home
Centre for Experience Psychology
Education

Website lancering

Het CvBp heeft per 1 Januari een nieuwe website en een nieuw bezoekadres.
Read More →

News

Centre for Experience Psychology

The Centre for Experience Psychology (CvBp) is committed to promoting Experience Psychology nationally and internationally. We contribute to a better understanding of people’s behavior. We not only study the behavior itself, but that which directs our behavior. We summarize this in the term: “unconscious control”. Therein lies everything you have experienced as an individual but can no longer remember so clearly. The CvBp Foundation aims to provide insight into these unconscious memories. Dit berust op drie pijlers: Onze research doet onderzoek, onze opleidingsprogramma’s dragen deze kennis over en onze boeken en artikelen leggen het vast.

Over deze site

Het Centrum van Belevingspsychologie, kortweg CvBp, biedt via deze site de mogelijkheid aan om belevingspsychologie beter te leren kennen. Het is een nieuwe stroming binnen de traditionele vormen van psychologie zoals cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie etc. Al deze stromingen houden zich bezig met het effect van gedrag, ontstaan van gedrag, gedrag in de sociale context. Belevingspsychologie gaat uit van de onderstelling dat ons gedrag voor het grootste deel wordt aangestuurd door patronen in onszelf, die echter niet direct waarneembaar zijn, omdat ze onder het bewustzijns niveau liggen. Onze focus ligt dus op het onbewuste. Deze site geeft je de huidige stand van zaken, literatuur, onderzoek en mogelijkheden tot diverse opleidingen.

De drie pijlers van het Centrum voor Belevingspsychologie

cvbp kennis ontwikkelen

Het CvBp richt haar onderzoek op het proces van onbewuste aansturing. Dit onderzoek heeft betrekking op de algemene vraag: “waarom doen mensen zoals ze doen” met meer specifiek aandacht voor innerlijke patronen die ons gedrag aansturen. Alle onderzoek wordt vertaald naar praktisch toepasbare kennis. Klik op de foto hierboven voor meer info over onderzoek.

cvbp kennis overdragen

Kennis vanuit CvBp onderzoek wordt overgedragen via opleidingen, workshops, lezingen, video etc. Het wordt daarmee toegepaste wetenschap waar een zo breed mogelijk publiek kennis van kan nemen. De opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk mits voldaan wordt aan de toetredingseisen. Klik op de foto hierboven voor meer info over onderwijs.

cvbp publicaties en wetenschap psychologie

De kennis uit CvBp onderzoek wordt vastgelegd in boeken, tijdschriften en andere vormen van publiceren. Deze publicaties zijn bestemd voor een breed publiek en van toepassing voor de maatschappij in het algemeen en voor het individu in het bijzonder. In de bibliotheek worden deze publicaties benoemd en zijn o.a. daar te verkrijgen. Klik op de foto hierboven voor meer info over Publicaties.