Onderzoek

Research

Research gaat over onze onbewuste patronen, hoe deze onbewuste patronen zijn ontstaan, hoe deze ons gedrag aansturen en de wijze waarop we deze patronen kunnen veranderen. Het Centrum voor Belevingspsychologie (CvBp)doet daar onafhankelijk onderzoek naar. Dit breed spectrum onderzoek maken we  praktisch bruikbaar door onze resultaten te publiceren te vertalen naar praktische toepassingen voor persoonlijke ontwikkeling van individuen en verbeteren van organisatieprocessen.

Onderzoek

Het Centrum voor Belevingspsychologie richt haar aandacht op de basisvraag: “Waarom doen mensen zoals ze doen?” Wat maakt dat mensen hun zorgvuldig opgebouwde publieke carrière schade toebrengen door een leugen te vertellen? Waarom is het perspectief van mensen die getuige zijn van één en dezelfde gebeurtenis zo totaal verschillend? Waarom denken we nog steeds dat mensen, redelijke, rationeel denken wezens zijn. Belevingspsychologie houd zich daarmee bezig met als doel dat mensen niet alleen hun houding en gedrag kennen, maar ook hun onbewuste drijfveren van dat gedrag. Het onderzoek richt zich dus op de onbewuste aansturing en de onzichtbare patronen vanuit de (vroege) jeugd. Daarbij is het Centrum voor Belevingspsychologie zich bewust dat dit onderzoeksveld zodanig nieuw is dat we wetenschappelijk bovengemiddeld moeten presteren om deze gedachtegang geaccepteerd te krijgen. En dat is nu juist de drijfveer van het onderzoek.

Praktische toepassingen

Het onderzoek van het CvBp kent een brede toepassing in de maatschappij. Zo is bijvoorbeeld via ons onderzoek een competentie instrument ontstaan (Analytical Competence Tool, ACT), en verbeter strategieën voor de individuele mens in zijn werkomgeving (Human Being Management), en een nieuwe kijk op Burn-out door het definiëren van 7 onbewust innerlijke factoren die bepalend zijn voor de gevoeligheid voor Burn-out.  Deze onbewuste aansturing is onzichtbaar maar heeft een bepalend effect op ons gedrag.

onderzoek input

De input voor ons onderzoek is zeer breed. Naast de wetenschappelijke literatuur doen we veldonderzoek, onderzoek via multimedia en de data die we verkrijgen uit talentonderzoek, autobiografieën etc. De basis echter is altijd input welke ons inzicht in de onbewuste aansturing vergroot waardoor we de mens en zijn gedrag beter leren begrijpen.

onderzoek verwisseling

Dit beeld van de schilder Margritte geeft aan dat we onder bepaalde omstandigheden niet meer de volwassene zijn die we denken te zijn. Onder druk of stress komen kindpatronen naar boven die we van onszelf niet kennen en zelfs niet herkennen. Ons onderzoek gaat daarover met de focus op onze onbewuste aansturing en de effecten van stress en druk op ons gedrag.

burn-out preventie

Dit onderzoek onderbouwd de aanname dat niet alleen de externe factoren verantwoordelijk zijn voor Burn-out maar dat de belangrijkste factoren liggen in eigen onbewuste patronen, uniek voor ieder mens. Er zijn in een wetenschappelijk onderzoek, zeven typen, ofwel gevoeligheden gevonden voor Burn-out die de kans op Burn-out mede bepalen.