Input voor onderzoek

Input voor onderzoek

Belevingspsychologie baseert veel van het onderzoek op persoonlijke ervaringen van individuen. Door bepaalde meetmethodieken te gebruiken in combinatie met specifieke vraagstellingen komen we aan onze input. Vergelijk het maar met de opticien. Door vele scherptes etc aan te bieden bepaalt de klant uiteindelijk de sterkte van zijn eigen brillenglazen. Hij bepaalt dus zelf wat het beste voor hem is, waarbij de opticien zijn expertise ter beschikking stelt om tot de beste keuze te komen, voor de psycholoog heet dat het beste inzicht te komen.

Input via literatuur

Het CvBp houdt zich op dit moment met een aantal onderwerpen bezig. We verzamelen nieuwe input voor een vervolg van ons Burn-out onderzoek, we zijn bezig met de onbewuste kant van autisme te bestuderen, we kijken ook naar andere gezondheid gerelateerde problematiek. Deze input begint met literatuuronderzoek. Vervolgens brengen we dat in een Belevingspsychologisch kader De trigger is vaak een maatschappelijk probleem waar wij, met onze specifieke expertise op het gebied van onbewuste aansturing, een eigen kijk op ontwikkelen en daarvoor specifieke input verwerven.

Vele soorten data

Input betekent de data die nodig is om een bepaald onderzoek te doen. Stel dat wij willen weten wat de veranderbereidheid is van changemanagers. Dan gaan we naar linked-in, daar is een groep van 5500 changemanagers. Vervolgens turven we het aantal likes voor zowel nieuwe methodieken, nieuwe denkrichtingen, nieuwe tools alsmede oude tools, denkrichtingen etc. De uitkomst geeft ons een beeld van de veranderbereidheid van changemanagers.