Onbewuste aansturing

Het onderzoek van het CvBp kijkt op de lagen onder ons gedrag. Dit gedrag wordt zichtbaar door een aantal, goed gedefinieerde gedragskenmerken. Zo geeft het begrip – projectie- het gedrag aan dat innerlijk speelt maar, doordat je er onbewust van bent, je oordeel naar de buitenwereld bepaalt. Het begrip – Schaduw – geeft verborgen delen aan in jezelf die je pas laat zien als je (ernstig) onder druk staat. Al met al zijn dit niet direct zichtbare uitingen die, door iemand met kennis van zaken, kunnen worden geduid als onbewuste signalen en drijfveren.

Onbewuste aansturing

Schaduw

Schaduw is een term die de Zwitserse psychiater C.G.Jung gaf aan onbewuste energieën die verdrongen zijn omdat ze zich niet laten verenigen met het leven dat iemand leidt. Zo zal in autoritaire systemen creativiteit en ontwikkeling als een persoonlijke schaduw meereizen omdat er geen uiting kan worden gegeven aan die eigenschappen. In religieuze kringen zal het amorele, het tegen de regels ingaan als een schaduw ontstaan omdat geen uiting kan worden gegeven aan eigen, tegengestelde, overtuigingen. Hoe sterker de repressie van een systeem, hoe sterker de schaduw.

Onderbouwing

Friedrich Nietsche (1844 – 1900) de Duitse filosoof zei het al kernachtig: “Ik zocht het zwaarste te dragen, en vond mijzelve”. De mens is een complex psychologisch wezen dat niet rationeel en logisch verklaard kan worden. In ons spelen drijfveren die aan het zicht zijn onttrokken maar wel een grote rol spelen in ons gedrag. Het CvBp stelt zich als doel om deze drijfveren en patronen, algemeen aangeduid als – onbewuste-, in een onderzoeks- en wetenschappelijke kader te plaatsen zodanig dat we het gedrag van individuen (en daarmee van conflicten, oorlogen, agressie etc.) beter kunnen verklaren.
De basis van de theorieën die het CvBp als startpunt gebruikt, werden gelegd door de Zwitserse psychiater C.G. Jung, de Oostenrijkse psycholoog A.Adler, de Amerikaanse Psycholoog C. Rogers en de Oostenrijkse neuroloog en psychiater V.M. Frankl