Soorten onderzoek

Soorten onderzoek

De basis van alle onderzoek wordt weergegeven in de afbeelding hiernaast. In het kort worden de onderzoeken beschreven die binnen het CvBp worden uitgevoerd.

Er is binnen het CvBp een verschil tussen – onderzoek-  en -wetenschap-. De onderzoekspagina’s van deze site bevatten onderzoeken die door iedereen kunnen worden gelezen en begrepen. Er komen geen literatuur verwijzingen in voor, het is toegankelijk beschreven, zonder statistiek of andere specialistische termen en methodieken.

Het onderzoek

Longitudinaal onderzoek
Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij herhaaldelijk en steeds op dezelfde manier metingen worden verricht om een ontwikkeling in kaart te brengen.
Verklarend onderzoek
Verklarend onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een bepaald gebeuren een goede verklaring is voor een bepaalde verandering.
Vergelijkend onderzoek
Vergelijkend onderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker twee of meer groepen of situaties met elkaar vergelijkt.
Evaluerend onderzoek
Evaluatieonderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een ingreep of een gebeurtenis tot veranderingen heeft geleid.
Beschrijvend onderzoek
Beschrijvend onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker een situatie beschrijft, aangeeft welke aspecten belangrijk zijn en de onderlinge relaties duidt.
Exploratief onderzoek
Exploratief onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker op systematische wijze gegevens verzamelt en analyseert in de hoop nieuwe relaties te ontdekken of nieuwe feiten aan de weet te komen.
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is gericht op het onderzoeken van meningen, opvattingen, gedragingen en gevoelens van individuen.
Kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek is gericht op het vinden van statistische bewijzen en biedt daarmee antwoorden die in getallen kunnen worden uitgedrukt.
Case Study
Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen.
Bureau onderzoek
Deskresearch is onderzoek waarbij de onderzoeker voor het verzamelen van de gegevens niet het eigen kantoor hoeft te verlaten.
Simulatieonderzoek
Al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in een nagebootste (dus fictieve) empirie zijn of worden verzameld, noemt men simulatie-onderzoek. Met simulatie-onderzoek kun je als-of experimenteren doen.
Laboratorium onderzoek
Niet van toepassing
Veldonderzoek
Veldonderzoek omvat al die vormen van onderzoek waarbij de gegevens in het veld (rechtstreeks en onder alledaagse omstandigheden) worden verzameld.

Basis van het onderzoek

Het onderzoek dat het CvBp uitvoert komt vanuit interne vraagstelling. Bij onderzoek voor derden, dat regelmatig voorkomt, doen we dit vanuit een strikte scheiding van belangen. We doen op geen enkele wijze concessies aan onze onafhankelijkheid.