Bibliotheek

Bibliotheek

Het Centrum voor Belevingspsychologie verzameld documentatie welke de filosofie van het onbewuste direct of indirect ondersteunen. Vanuit de enorme berg boeken, tijdschriften, publicaties, selecteert het CvBp die onderwerpen die van belang zijn voor het beter begrijpen en/of onderbouwen van de deze onbewuste aansturing. Deze bibliotheek is beschikbaar voor onze studenten.

Onze bibliotheek

Het vastleggen van de informatie voor belevingspsychologie is een belangrijk onderdeel van het CvBp. Toegankelijkheid, brede informatievoorziening voor de studenten is noodzakelijk ter ondersteuning van onze op de praktijk gerichte psychologie van het onbewuste. We onderscheiden twee stromen, de interne publicaties en de externe publicaties. Interne publicaties zijn vanuit het CvBp ontwikkeld maar zijn, uiteraard, publiekelijk verkrijgbaar in de vorm van boeken, tijdschriften etc. Externe publicaties zijn alle publicaties die door anderen zijn geschreven. Wij schaffen deze aan voor onze bibliotheek en zijn daar beschikbaar.
We zijn een nog jonge organisatie dus is het allemaal nog bescheiden maar ons doel is om te komen tot een volwaardige bibliotheek voor en over belevingspsychologie.

Inzage

De bibliotheek is beschikbaar voor studenten belevingspsychologie. Titels etc. kun je vinden op onze website. Klik voor de titels hier. Van elke titel is een korte omschrijving en een inhoudsopgave beschikbaar.
Als je als student exemplaren wilt inzien kun je deze op de leslocatie gedurende de lesuren inzien.