Wetenschap

Wetenschappelijke onderbouwing Belevingspsychologie

De oude wortels

Veel psychologen en filosofen hebben zich vanaf ca 1850 beziggehouden met het gedrag van mensen en hoe dat te veranderen.

Vanaf ca 1900 werd naast gedrag ook de aansturing van dat gedrag bestudeerd.  Pioniers als Freud, Jung, Adler, Frankl, Ericson en vele anderen hebben het gedrag van mensen een nieuwe dimensie gegeven door het onbewuste als aansturing van gedrag te onderzoeken.

Onderbouwing beleving

De missie van het CvBp is om belevingspsychologie een stevige wetenschappelijke onderbouwing te geven. Wij willen met nieuwe theoretische kaders het fundament van de psychologie verstevigen en verbreden. Dat is een grote uitdaging met onzekere uitkomst. Maar onze gedrevenheid wordt daardoor juist aangewakkerd. De geschiedenis kent vele voorbeelden van schijnbaar onmogelijk onderzoek dat uiteindelijk tot grote positieve veranderingen leidde met aanzienlijk maatschappelijke verbeteringen. Het CvBp probeert daarmee een brug te slaan met onderzoek naar het onbewuste en de huidige wetenschappelijke technieken. De resultaten van deze zoektocht worden vertaald naar opleidingen om de kennis uit te dragen, te toetsen en de feedback daarvan mee te nemen in vervolgonderzoek.

Inhoudelijk

Belevingspsychologie onderzoek het effect van ons onbewuste op ons gedrag. Het onbewuste geeft op een bepaalde manier haar geheimen prijs via projecties, dromen en nog onbekende oorzaken van ‘weten’. Het CvBp wil deze gebieden, ondanks de schijnbare tegenstellingen, vanuit een wetenschappelijk verantwoord kader met elkaar verbinden.

Het CvBp wil onderzoeken of er een relatie is tussen nog vele niet begrepen fenomen zoals dromen, para-psychologische verschijnselen, ons onbewuste en uiteindelijk het effect daarvan op ons gedrag. Hoofd-op-buik (zie foto) is hiervan een voorbeeld. In hoeverre is ons onbewuste van invloed op ons denken, voelen, intuïtie en waarnemen.

Één van de onderzoeken die meerjarig wordt uitgevoerd is de toegevoegde waarde van psychometrische instrumenten. Er is een stevig aanbod van verschillende instrumenten. Hebben deze een invloed op ons gedrag, zo ja, waarom, zo nee, waarom niet. Het kan ons inzicht in de psyche van de mens weer een stukje verder helpen.

 

Lopend wetenschappelijk onderzoek geeft weer waar het CvBp zich op dit moment mee bezig houdt. Het geeft een overzicht van de projecten, tussentijdse evaluaties en publicaties. Het CvBp als stichting is nog jong en daarom is het aantal onderzoeken en publicaties nog beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de gedragswetenschappen.