HBO opleidingen

Onze HBO opleiding belevingspsychologie (We werken daar hard aan) verbindt het bewuste gedrag van mensen met hun onbewuste aansturing. De opleiding verdiept en verbreedt de huidige gedragspsychologische benadering met kennis van het onbewuste. Daarmee betreedt de student een nieuwe wereld waarin de diverse bestaande psychologische stromingen met nieuwe ogen wordt bekeken. Zo krijgt de ontwikkelingspsychologie van het kind een nieuwe dimensie door de onbewuste patronen als een rode draad van ontwikkeling mee te nemen. Gedragspsychologie wordt verder verdiept met de invloed van projecties op het gedrag dat je laat zien aan de buitenwereld. De student krijgt een verdiepende kijk op oorzaak en gevolg van conflicten, ruzies op persoonlijke maar ook op maatschappelijk niveau, waardoor zijn blikveld wordt verbreed.

HBO opleidingen

Praktische gegevens

Tijdens de corona periode zijn alle klassikale opleidingen opgeschort.
Kijk op een later moment naar praktische informatie en onze agenda.

Worden wie je bent

Belevingspsychologie is een nog jonge discipline en volop in ontwikkeling, waarbij bewust gedrag en onbewuste drijfveren met elkaar worden verbonden. De HBO opleidingen die worden gegeven zijn nieuw en het resultaat van meer dan 100 jaar onderzoek naar onbewuste aansturing. Ze worden klassikaal gegeven in zowel dag-tijd opleidingen alsmede avond- en deeltijd. We werken vanuit de gedachte: “Je bent je eigen instrument” ofwel, je moet jezelf op een dieper niveau leren kennen, je eigen onbewuste aansturing herkenbaar maken en dat integreren in je persoonlijkheid. Het mes snijdt dus aan twee kanten: niet alleen leer je meer over de buitenwereld maar zeker ook over je eigen binnenwereld. De opleiding geeft je de mogelijkheid om in een veelheid van maatschappelijke gebieden werkzaam te zijn. Je kunt als coach zelfstandig of binnen bedrijven goed functioneren. Je begrijpt op fundamenteel niveau meer van conflicten, ruzies, verschillen van mening waardoor je een intermediair kan zijn op alle plekken waar mensen samenwerken.