Home
Centrum voor Belevingspsychologie
Publicaties

Over de opvoeding.

In een tijdperk waarin ouderschap vaak wordt gedefinieerd door onmogelijke normen en onhaalbare verwachtingen, nodigt de filosofie van ‘goed genoeg’ ons uit ...
Lees meer →

Nieuws

Kort nieuws

onderzoek

Eduard Baas presenteerde de nieuwste uitkomsten van het leiderschapsonderzoek op 23 febr 2024

Het CvBp start een nieuw onderzoek naar leiderschap in samenwerking met Madelief Nijhof die recent leiderschapsonderzoek naar vrouwelijk leiderschap heeft gedaan.

Centrum voor Belevingspsychologie

Het Centrum voor Belevingspsychologie (kortweg CvBp) zet zich in om de Belevingspsychologie nationaal en internationaal te promoten. We leveren een bijdrage aan het beter begrijpen van het gedrag van mensen. We bestuderen niet alleen het gedrag zélf, maar datgene dat ons gedrag aanstuurt. We vatten dit samen in de term: ‘onbewuste aansturing’. Daarin ligt alles wat je als individu hebt meegemaakt maar niet meer zo scherp kunt herinneren. De Stichting CvBp heeft als doel om inzicht te geven in deze onbewuste herinneringen. Dit berust op drie pijlers: Onze research doet onderzoek, onze opleidingsprogramma’s dragen deze kennis over en onze boeken en artikelen leggen het vast.

Over deze site

Het Centrum van Belevingspsychologie, kortweg CvBp, biedt via deze site de mogelijkheid aan om belevingspsychologie beter te leren kennen. Het is een nieuwe stroming binnen de traditionele vormen van psychologie zoals cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie etc. Al deze stromingen houden zich bezig met het effect van gedrag, ontstaan van gedrag, gedrag in de sociale context. Belevingspsychologie gaat uit van de onderstelling dat ons gedrag voor het grootste deel wordt aangestuurd door patronen in onszelf, die echter niet direct waarneembaar zijn, omdat ze onder het bewustzijns niveau liggen. Onze focus ligt dus op het onbewuste. Deze site geeft je de huidige stand van zaken, literatuur, onderzoek en mogelijkheden tot diverse opleidingen.

De drie pijlers van het Centrum voor Belevingspsychologie

Het CvBp richt haar onderzoek op het proces van onbewuste aansturing. Dit onderzoek heeft betrekking op de algemene vraag: “waarom doen mensen zoals ze doen” met meer specifiek aandacht voor innerlijke patronen die ons gedrag aansturen. Alle onderzoek wordt vertaald naar praktisch toepasbare kennis. Klik op de foto hierboven voor meer info over onderzoek.

Kennis vanuit CvBp onderzoek wordt overgedragen via opleidingen, workshops, lezingen, video etc. Het wordt daarmee toegepaste wetenschap waar een zo breed mogelijk publiek kennis van kan nemen. De opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk mits voldaan wordt aan de toetredingseisen. Klik op de foto hierboven voor meer info over onderwijs.

De kennis uit CvBp onderzoek wordt vastgelegd in boeken, tijdschriften en andere vormen van publiceren. Deze publicaties zijn bestemd voor een breed publiek en van toepassing voor de maatschappij in het algemeen en voor het individu in het bijzonder. In de bibliotheek worden deze publicaties benoemd en zijn o.a. daar te verkrijgen. Klik op de foto hierboven voor meer info over Publicaties.