Eerste resultaten leiderschapsonderzoek

Eerste resultaten leiderschapsonderzoek

onderzoek

Eduard Baas presenteerde de nieuwste uitkomsten van het leiderschapsonderzoek op 23 febr 2024.

Nadat Madelief Nijhof haar thesis in 2022 heeft afgerond met als titel:

Towards a model of authenticity development

Developing authenticity as a female leader in a masculine corporate culture heeft Eduard Baas er een vervolg aan gegeven met een onderzoek onder de titel:

The influance of parental education on personal leadership

Beide onderzoeken geven de invloed weer op persoonlijk gedrag door invloeden van buitenaf.

In het onderzoek van Madelief was dat de invloed van de masculine atmosfeer waaronder vrouwen zich een positie willen verwerven, en Eduard door de invloed van de opvoeding bij leiders te onderzoeken. Het is belangrijk om deze onderzoeken voort te zetten teneinde voldoende data te generen om hypotheses verder te kunnen aanscherpen.