Burn-out preventie

Burn-out preventie

Het CvBp probeert haar kennis vanuit onderzoek te vertalen naar praktisch toepasbare instrumenten en methodieken.
Één van die onderzoeken betreft de Burn-Out problematiek. Vanuit de gedachte dat onbewuste aansturing ons gedrag bepaalt heeft het CvBp een nieuwe invalshoek gekozen om naar het probleem van Burn-out te kijken. Het maatschappelijk belang is groot omdat 1 op de 8 Nederlanders last heeft van Burn-out. Lees meer over deze vernieuwende kijk op Burn-out op deze pagina.

Nieuwe kijk op Burn-out

Het CvBp onderzoek richtte zich op de simpele vraag: “Waarom komen zeven van de acht mensen niet in Burn-out, terwijl de uiterlijke omstandigheden vrijwel gelijk zijn”.
Elk individu heeft natuurlijk eigen unieke omstandigheden maar ook als de verschillen minimaal zijn kan de één diep in een Burn-out terechtkomen en de ander fluitend naar zijn werk gaan. Dit bracht de conclusie naar boven dat er iets in die mens moet zijn wat deze verschillen in reactie kan verklaren. Het CvBp heeft de innerlijke patronen onderzocht via de door haar ontwikkelde Analytical Competence Tool, welke op een eenvoudige wijze de innerlijke patronen meet. De resultaten (zie voor wetenschappelijke onderbouwing de wetenschapspagina’s) geven aan dat er zeven verschillende patronen zijn, zeven persoonlijke typen, die maken dat mensen meer of minder gevoelig zijn voor Burn-out. Maatschappelijk is dit van groot belang omdat daarmee niet alleen preventief Burn-out kan worden voorkomen maar ook dat veel (kostbare!) externe aanpassingen door werkgevers niet fundamenteel helpen tegen Burn-out.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met personen die officieel een Burn-out hebben of kort geleden hebben gehad en een controle groep die nog niet eerder psychische klachten heeft gehad in hun leven. De resultaten zijn statistisch uitgewerkt waaruit bleek dat er zeven specifieke typen onderscheiden kunnen worden welke de gevoeligheid voor Burn-out verklaren. Deze typen zijn:
Vanitas (verminderde eigenwaarde)
Accomodatio (aan de ander aanpassen)
Praestare (verminderd verantwoordelijk)
Perfectio (sterk perfectionistisch)
Saccrificatio (overdreven empatisch)
Expectatio (Sterk idealiserend)
Figura (overdreven vast in structuur).

Meer weten: secretariaat@cvbp.nl