Theoretische onderbouwing

Theoretische onderbouwing

Een verdere verkenning
Inleiding.
De belevingspsychologie zoals deze door het Centrum van Belevingspsychologie wordt uitgedragen en verder onderbouwd is niet alleen gebaseerd op bovenstaande drie personen. Alhoewel de basis door hen is gelegd, zijn er daarna velen geweest die het gedachtegoed verder hebben onderbouwd door onderzoek en gedachte-experimenten.
Wij schetsen hierbij een aantal personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de belevingspsychologie. Deze lijst is verre van volledig en niet objectief. Wij, vanuit het Centrum voor Belevingspsychologie, hebben een keuze gemaakt vanuit onze invalshoek hoe wij vinden dat belevingspsychologie geïnterpreteerd mag worden. En dat is per definitie niet objectief. Wij streven naar een coherent en consistent beeld van belevingspsychologie. Dit doen wij vanuit een wetenschappelijk kader zodanig dat de beschreven kenmerken, effecten, werkwijzen etc. zoveel mogelijk verifieerbaar en falsifieerbaar zijn.

Verdere onderbouwing.
Velen hebben een bijdrage geleverd om de belevingspsychologische basis verder te verbreden en een dieper fundament te geven. We geven per schrijver/onderzoeker een beknopte samenvatting wat zijn/haar werk heeft bijgedragen aan een betere en meer fundamentele onderbouwing van de belevingspsychologie. Het spreekt voor zich dat dit als beschrijving van de totale bijdrage van de schrijver/onderzoeker onvolledig is. Voor een totaaloverzicht dien je de volledige werken van de betreffende schrijver tot je te nemen.
Bovendien, het is nog maar eens gezegd, plaatsen wij het in het belevingspsychologisch kader zoals het zich, met de kennis van nu, laat beschrijven. Gelijk aan Jung zeggen we “dit is het beste wat ik kan leveren, ik sta open voor elke aannemelijke verbetering van mijn zienswijze”.

Carl Gustav Jung (1875 – 1961)

Zijn bijdrage over schaduw, collectief onbewuste en individuatie zijn actueler dan ooit.

Alfred Adler (1870 – 1931)

Minderwaardigheid als bepalend element om te streven naar macht.

Carl Rogers (1902 – 1987)

De groei van de persoonlijkheid, vervat in ‘humanistische psychologie’

Roberto Assagioli (1888 – 1974)

Grondlegger van de psychosynthese, een model van de mens dat lichaam, geest en ziel omvat.

James Hilman (1926 – 2011)

De psyche kent, volgens Hillman, meerdere personificaties waarvan bijvoorbeeld het EGO er één van is.

Abraham Maslow (1908 – 1970)

Om je als persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moet je voldoen aan de waardepiramide.

Erich Neumann (1905 – 1960)

Legde een meer fundamentele basis onder de aanwezigheid van de onbewuste aansturing.

Blog van Eduard Baas