James Hilmann

AANDACHTSGEBIED EN WERK

James Hilmann is de oprichter van de stroming rond Archetypal Psychology. De psyche kent, volgens Hillman, meerdere personificaties waarvan bijvoorbeeld het EGO er één van is. Zijn zwaartepunt, en daar wijkt hij af van Jung, was de ziel (the soul) van waaruit fantasie, mythevorming, metaforen etc aan ontspringen. In de analyse van dromen volgde hij deels Jung weer door te onderkennen dat “dromen ons vertellen waar we zijn, niet waar we heen moeten”. Hillman’s aanpak is fenomenologische (de ideële en begrijpbare kern van de verschijnselen die de mens direct kan vatten in zijn waarneming.) in plaats van analytische (die breekt de droom in de samenstellende delen) en interpretatieve/hermeneutische (de interpretatie van geschreven teksten), waardoor een droom “iets anders” dan wat het lijkt te zijn in de droom van het beeld. Zijn beroemde uitspraak met betrekking tot droom inhoud en proces is “Blijf bij het beeld.” Door de term ‘archetypal psychology’ te gebruiken zet hij, volgens critici, iedereen op het verkeerde been want hij bedoelt ‘imaginal psychology’ omdat het gebaseerd is op Hillman zijn eigen verbeelding (imagination). Neemt niet weg dat zijn theoretische beschouwingen over beelden belangrijke onderleggers zijn van Jung theorie van Archetypische beelden (overigens een term die Shopenhauer als eerste gebruikte).

BIJDRAGE VAN HILMANN AAN DE BELEVINGSPSYCHOLOGIE

Personificatie met meerdere delen van jezelf is een belangrijk element in belevingspsychologisch opzicht. Het is de complextheorie van Jung gebaseerd op meerdere bronnen in onszelf als archetypisch wezen.

Filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=VFng0WCJ8X8

BOEKEN.

Archetypal Psychology
Anima: An Anatomy of a Personified Notion.
The Myth of Analysis: Three Essays in Archetypal Psychology.