Lopend onderzoek

Op deze pagina vind je alle onderzoek, dat niet wetenschappelijk is, op datum weergegeven.
Dit zijn bepaalde onderzoeken die belevingspsychologische kennis verder ondersteunt, vanuit goede bronnen worden gevoed, maar niet persé tot een wetenschappelijk publicatie uitgroeien.
En natuurlijk staan we als stichting altijd open voor aanvullende opmerkingen en suggesties.

Lopend onderzoek

Onze kaders

Het onderzoek dat wij presenteren kan het resultaat van literatuur onderzoek zijn, het kan veldonderzoek zijn waarbij we daadwerkelijk individuen interviewen op basis van een hypothese, en het kan retrospectief onderzoek zijn waarbij we kijken naar de resultaten uit het verleden. Onderzoek vindt altijd plaats langs belevingspsychologische kaders omdat dit de meeste toegevoegde waarde geeft aan onze kennis van het onbewuste en de effecten daarvan op ons gedrag.

Onderzoek

The influance of parental education on personal leadership

In ons lang lopend onderzoek naar de invloed van de opvoeding hebben we recentelijk de eerste bevindingen getoond. Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij de vragen betrekking hebben op de ontwikkeling van de leiderschaps en/of management kwaliteiten vanaf de vroege jeugd. De hypothese is dat je door je opvoeding een aantal patronen ontwikkeld, die hun invloed nog op latere leeftijd laten gelden. De vraagstelling is dus gericht op de eigenschappen en gedrag die je nu vertoont maar een basis hebben in de opvoeding.

De eerste resultaten tonen ons dat de hypothese wordt onderschreven. Het onderzoek blijft doorgaan tot we een grote populatie van ca 500 individuen hebben getoetst aan de hypothese.

Towards a model of authenticity development

Developing authenticity as a female leader in a masculine corporate culture

Being able to be one’s authentic self tends to be highly valued by female leaders especially. However, research shows that especially for female leaders this tends to be harder for women than for men. Literature suggests that female leaders cannot be their authentic selves in masculine corporate cultures for different reasons. However, in these studies, authenticity is most dominantly treated as being static whilst recent research suggests authenticity is a dynamic developmental process. The research question therefore is: How and to what extentdo female leaders develop authenticity when working in predominantly masculine corporatecultures?. Through a qualitative research design, using semi-structured interviews it is found there are two different ways in which female leaders develop authenticity in masculine corporate cultures: through extrinsic development (gaining position power) and through intrinsic development (gaining self-awareness). The results of this research offer two main theoretical contributions: (1) an improved understanding of authenticity as a dynamic developmental process (2) a theoretical model of how female leaders develop authenticity over time whilst working in masculine corporate cultures. Furthermore, the results of the study allude to the future generation of female leaders and to the management of organizations to consider (actively stimulating) taking action to become self-aware. Future research should look into what drives some female leaders to choose to develop extrinsically and others to develop extrinsically.

The influence of inner patterns on sensitivity to Burn-Out

This Burn-Out research, examines the relationship between inner patterns (influences of early childhood and the degree of influence by work and environment on personality) and susceptibility to developing Burnout.

However, it is not easy when testing to consider the whole human structure. To escape this difficulty of constructive synthesis in the individual case, one can formulate typical personality pictures, on which the individual description can then be based. Thereby the investigation is aimed directly at determining the type and one no longer strives for the most comprehensive picture of the personality. We should therefore take a number of characterizations and subject them separately to our observation.  These typologies thereby offer us the possibility of investigating their effect in the knowledge that with them we do not encompass the whole person but only a small part of the whole of typological manifestations.

Our typology is based on two characteristics:

(a) The degree of adaptation to the (work) environment indicated by adapted behavior.
(b) The degree of a positive self-image in relation to the (work) environment denoted by self-esteem.

The research is based on establishing a quantitative measure of adapted behavior and self-esteem and then testing our hypothesis regarding the correlation between the outcomes and the degree of Burnout.