Klinische onderbouwing

Klinisch onderzoek is onderzoek waarbij direct individuen zijn betrokken. Onderzoek vind plaats via gesprekken, vragenlijsten etc. Alles verloopt uiteraard met inachtneming van de AVG regels omtrent privacy. Resultaten daarvan worden in wetenschappelijke publicaties geanonimiseerd weergegeven en gepubliceerd.

Klinische onderbouwing

Maatschappelijk belang

Het CvBp heeft de laatste jaren sterk haar aandacht gericht op de maatschappelijk belangrijke Burn-Out problematiek. Door onderzoek zijn preventieve methodieken ontwikkeld, waarvan de data op deze site beschikbaar is. Ons onderzoek wordt door commerciële partijen gebruikt voor het verbeteren van bestaande testen dan wel geheel nieuw ontwikkelde testen waardoor effectiviteit en bewustzijn bij preventie verder toenemen.

De menselijke maat

Klinisch onderzoek is onmisbaar bij het verkrijgen van data over de effecten en werking van het onbewuste. Het CvBp doet klinisch onderzoek om daarmee een brug tussen de gedragspsychologie en de belevingspsychologie te slaan waardoor het gedrag beter herkenbaar wordt en preventief kan worden bijgestuurd door kennis en ervaring van dat onbewuste aansturende deel. Bij dat onderzoek richten we ons ook nadrukkelijk op nieuwe wegen om wetenschappelijk onderbouwd klinisch onderzoek ook mogelijk te maken op  individueel niveau, omdat bij individuen het instrument van de statistiek niet toegepast kan worden. Nieuwe paradigma’s zijn in ontwikkeling om dit, zonder gebruik van statistische modellen, op verantwoorde, verifieerbare en falsificeerbare wijze te doen.