Abraham Maslow

AANDACHTSGEBIED EN WERK.

Maslow ontwikkelde in de jaren 60 van de vorige eeuw de humanistische psychologie, ook wel bekend als de Third Force Psychology of de theorie van de toenemende behoefte. Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier drijfveren. Om zich als gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten, volgens Maslow, een aantal fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Al deze fundamentele behoeften zijn aangeboren.
Het komt er op neer dat elk mens een bepaalde behoeftenopbouw, de zogenaamde piramide van Maslow of behoeftenhiërachie van Maslow, doorloopt; je voldoet eerst aan je basisbehoeften, voordat je aan meer luxe, minder noodzakelijk behoeften kunt voldoen. Pas indien je aan alle ontberingsbehoeften (de eerste 3 bullits)  voldaan hebt, kun je aan zelfactualisatie gaan doen en ben je psychisch gezond.

De basisbehoeften bestaan uit:

• Primaire biologische behoeften, ook wel fysieke behoeften (eten, drinken, kleding, onderdak)
• Bestaanszekerheid (behoefte aan lichamelijke veiligheid)
• Sociale behoefte (er bij horen, saamhorigheid, liefde)
• Erkenning (zelf-imago, reputatie, eigendunk, zelfrespect)
• Zelfactualisatie (zelfverwezenlijking, doen wat je roeping is)
• Transcendentale behoeften.

BIJDRAGE VAN MASLOW AAN DE BELEVINGSPSYCHOLOGIE.

Maslow heeft vanuit zijn Humanistische Psychologie bijgedragen aan de kennis rondom het waarde en behoefte systeem van de mens. Waar Adler het machtsstreven benoemde heeft Maslow naast zijn aandacht op de ontberingsbehoeften (Voedsel, veiligheid, liefde) ook de individuele menselijke ontwikkelingsbehoeften beschreven. Dit heeft de belevingspsychologie als deel van het kennishuis overgenomen en draagt bij aan de onderbouwing van ACT. Zelfrespect, zelfverwezenlijking zijn basiselementen in HBM en de onderliggende toepassingen. In de Circle of change komen veel van Maslows ideeën terug waar het gaat om zelfactualisering.

BOEKEN

A theory of Human Motivation.
Motivation and Personality.
Religions, Values and Peak-experiences.
Eupsychian Management.
The Psychology of Science.
Toward a Psychology of Being.
The Farther Reaches of Human Nature.