Roberto Assagioli

AANDACHTSGEBIED EN WERK.

Roberto Assagioli was arts, psychiater en psychotherapeut en de grondlegger van de psychosynthese, een model van de mens dat lichaam, geest en ziel omvat.
Vanaf 1910 wees Assagioli op de beperkingen van het psychoanalytische concept: zo lang de mens alleen gezien wordt als afhankelijk van zijn biologische instincten kan hij slechts gedeeltelijk begrepen worden, maar niet in zijn totaliteit gezien. Het was Assagioli’s verlangen een wetenschappelijke psychologie te ontwikkelen die het bestaan van de ziel vreugde, zin, vervulling, creativiteit, liefde en wijsheid erkent, dus de hogere energieën en strevingen van het menselijk bestaan, en aan te tonen dat dit net zo zeer omvat als de impulsen, driften, en behoeften vanuit de vitale basis van de menselijke natuur.
Een ander aspect van zijn psychologie handelt over het aspect wil. Hij onderscheidde de kundige wil, de goede wil en de transpersoonlijke wil. Vaak is deze echter niet vrijelijk beschikbaar maar onderontwikkeld dan wel eenzijdig gericht.

In tegenstelling tot Freud, die zei: ‘Ik ben alleen geïnteresseerd in de kelder van de mens.’ was Assagioli geïnteresseerd in het hele gebouw. Hij besteedde veel meer aandacht aan het hogere onbewuste en aan de ontwikkeling van het transpersoonlijke Zelf. Hij zei: “Wij proberen een lift te bouwen die iemand toegang geeft tot elk niveau van zijn persoonlijkheid. Per slot van rekening is een gebouw met alleen een kelder erg beperkt. Wij willen het terras openen, waar je kunt zonnebaden of naar de sterren kijken”.

BIJDRAGE VAN ASSAGIOLI AAN DE BELEVINGSPSYCHOLOGIE.

De belangrijkste bijdrage is verwoord in de psychosynthese: Zie de gehele mens in plaats van de afzonderlijke delen. Deze door Assagioli ontwikkelde synthese passen we toe in de HBM filosofie: de mens is meer dan zijn uiterlijk gedrag cq verschijningsvorm. In feite is de praktische vertaling van psychosynthese de in HBM gehanteerde Circle of Change. Psychosynthese zegt: Aandacht voor de persoonlijkheid (zelfreflectie), het intellect (bewustwording) het overstijgende ofwel het spirituele (beslisruimte) moeten harmonisch geïntegreerd worden in de diverse levensuitingen (verantwoordelijkheid).
Ook zijn verkenning en beoordeling van het onbewuste zijn als leidraad gebruikt bij HBM en de toepassing van ACT.
We laten Assagioli zelf aan het woord: (Psychosynthese,hfst 3, blz 82)
De psychoanalyse, waarin zo sterk de nadruk ligt op het onbewuste, begint gewoonlijk met het onderzoek van het onbewuste met behulp van haar specifieke technieken. – vrije associaties, interpretatie van dromen, etc. – teneinde de krachten vrij te maken, die in het onbewuste verdrongen zijn. Naar onze mening is het aan te raden om te beginnen met het inventariseren en evalueren van het bewuste aspect van de componenten van de persoonlijkheid […] omdat het noodzakelijk is voor iedere man of vrouw die bewust wil leven, dat hij of zij de componenten van de persoonlijkheid heel goed ziet – niet een vaag passief gewaar zijn, maar een weloverwogen beoordeling, evaluatie en begrip ervan, en ook een controle erover.

Belevingspsychologie start daarom vanuit herkenning van de bewuste persoonlijkheid om daarna, via de verstoringen die zichtbaar/voelbaar worden in die bewuste persoonlijkheid het onbewuste verder te exploreren. Laag 1 van de ACT-Meting speelt zich daarom af in het bewuste, is herkenbaar en ervaarbaar en kan getoetst worden door de juiste vraagstelling.

Beroemd is ook zijn grafische weergave van de tegenstellingen zoals deze zijn overgenomen en worden gehanteerd in de Analytical Competence Tool (ACT) maar dan in een meer uitgebreide en overstijgende vorm geïntegreerd in het model dat de basis vormt onder de ACT_meting.

BOEKEN.

Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques.
The Act of Will.
Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings.