Erich Neuman

AANDACHTSGEBIED EN WERK

Erich Neumann’s bijdrage ligt in het feit dat hij de opbouw van het bewuste heeft beschreven als zijnde voortkomend uit het onbewuste. Het EGO differentieert zich in verschillende fases meer en meer van het onbewuste en begint uiteindelijk het onbewuste als dreiging te zien. De differentiatie is compleet als het EGO zich als een eigenstandig bewustzijn presenteert, onafhankelijk van het onbewuste.
Hij werd overigens stevig bekritiseerd in zijn aanname dat bewustzijn volgens zijn definitie een masculien karakter heeft.

HET BELANG VAN NEUMANN VOOR DE BELEVINGSPSYCHOLOGIE.

Belevingspsychologie gaat uit van het onbewuste van de mens als basis voor zijn bewuste handelingen. Neumann heeft dit uitgewerkt in zijn boek “The Origins and History of Consciousness” vanuit mythologische verhalen en eigen onderzoek. Daarmee legde hij, net als Jung, een meer fundamentele basis onder de aanwezigheid van de onbewuste aansturing en het effect daarvan op ons gedrag en handelen in de praktische wereld van alledag.
De wil en ik-wilskracht vanuit het gedachtegoed van Neuman hebben en plek gekregen binnen de belevingspsychologie in relatie tot de ontbrekende ik-wil en de waarde die aan het Zelf wordt toegekend. Daarmee wordt een relatie gelegd met A. Adler en zijn theorie van het machtsstreven ofwel, zoals het binnen de belevingspsychologie benoemd wordt, als -Eigenwaarde-. Dit alles geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de mens tot werkelijke volwassenheid.

In 1949 schreef Neumann in zijn boek ‘Depth Psychology and a new ethic’:
A historical consciousness which is able to survey the development of mankind as a whole is bound to recognise that the highest endeavour of the human species has always been devoted to the creation of the individual. The Community of Free Individuals is the next goal of evolution, still remote, but already visible on the horizon.
Het is het vergezicht dat hij zag, direct na de tweede wereldoorlog, dat mensen, als ze meer een vrij individu zouden zijn, nieuwe ethische normen en dus grenzen zouden zien en aangeven. Human Being Management (HBM) is geheel gericht op die individualiteit met de bijbehorende verantwoordelijkheid.

BOEKEN.

The Origins and History of Consciousness. (Ursprungsgeschichte des Bewußtseins).
Depth Psychology and a New Ethic (Tiefenpsychologie und neue Ethik)
The Great Mother.
The Child.
Art and the Creative Unconscious
Mensch und Kultur im Übergang.
Zur Psychologie des Weiblichen.