Veranderingen gaan langzaam
Blog 1

Veranderingen gaan langzaam

Toen Galileo Galileï in 1632 beweerde dat de aarde om de zon draaide, werd hem dat niet in dank afgenomen. Huisarrest en diverse boeken van zijn hand werden in de ban gedaan. De kerk had nu eenmaal het idee dat de aarde het middelpunt was van het heelal en daar viel niet aan te tornen, wetenschapper of niet.
Ook in onze ‘moderne’ tijd (Bomans zei het al: “Ook deze tijd zal eenmaal tot die goeie ouwe tijd behoren”), hebben we nog steeds dergelijke uitspraken of belemmeringen die vernieuwingen in de weg staan. Toen de CEO van DEC computers Ken Olsen in 1977 de inmiddels beroemde uitspraak deed “There is no reason for any individual to have a computer at home” keek niemand daar echt van op. Dat 2 jaar later Apple met de Apple I, het tegendeel bewees plaatste de uitspraak in een ander daglicht.
Wat is er aan de hand?
Wat maakt dat we veranderingen zo slecht zien aankomen of vernieuwingen tegenhouden?
Daar wil ik graag elke 14 dagen mijn blogs over schrijven, de actualiteit analyserend en hopelijk de lezer aan het denken zetten. Ik wil nieuwe vragen laten opborrelen als bubbles in een champagneglas.
Elke blog die inspireert en deuren opent tot nieuwe vragen is voor mij een geslaagde blog. Het gaat over de ongebaande paden van de belevingspsychologie, van het onbewuste waarvan we allen menen het te begrijpen en telkens weer op het verkeerde been gezet worden door de actualiteit die vaak ongrijpbaar is. Het onbewuste met al die delen die we hebben gevoeld en ervaren maar in een hoekje van onszelf hebben opgeborgen.
Verandering in ons eigen gedrag gaan langzaam, soms erg langzaam. Ook als we begrijpen dat er een onbewuste is, een schaduw en een EGO, maar die passen zodanig bij ons en liggen zodanig in ons comfort gebied, dat woorden zoals snelheid en veranderen daar eigenlijk niet in voorkomen.
Ik wil de actualiteit aangrijpen om als spiegel te dienen voor ons eigen ego en persona. Te analyseren, te kritiseren, maar zal ook de hypothese niet schuwen om nieuwe vragen op te roepen. Ook al weten we dat vernieuwingen niet snel gaan.
Maar laten we niet te somber zijn. We zijn eigenlijk heel snel als we het afzetten tegen Galileo Galileï. Die werd namelijk in Oktober 1992, 360 jaar na dato, door de Katholieke kerk bij monde van paus Johannes Paulus II in ere hersteld.

Eduard Baas