Luisteren naar Binnen
As it is in Heaven

Luisteren naar Binnen

Aan dit boek ligt de film As It Is In Heaven ten grondslag. Het is de zoektocht naar het vinden van je ware zelf in een uitdagende wereld. Het laat zien dat elementen van de opvoeding je levenslang blijven beïnvloeden in je gedrag, zonder dat je dat in de gaten hebt.